Serveis que prestem

El nostre despatx es dedica exclusivament a l'assessorament i assistència del món rural. 

Actuem a tot l'estat i el nostre ámbit d'especialització és la part legal i també la tècnica de qualsevol activitat emplaçada en sòl rústic i de les relacions que se'n deriven. 

Donem tot el servei que es necessita.


Serveis legals

Contractes d'arrendament, compravendes de finques, resolució de contractres, reclamacions d'impagats, procesos contenciosos davant les Administracions Públiques, herències, ..., i tot el necessari del món rural. 

Actuacions davant els Tribunals de justícia de tot l'estat.

Serveis tècnics

Projectes d'obres i d'activitat, valoracions de finques rústiques, plans de gestió de les dejeccions ramaderes (amb optimització de les terres), permisos i llicències d'activitat, segregacions de finques, aixecaments topogràfics. 

Millores de finques rústiques, valoracions, peritacions judicials per als jutjats i tribunals. 

Formació

En Miquel Pujols és el fundador del despatx, advocat, enginyer agrònom, periodista, llicenciat en màrqueting i llicenciat en ciències polítiques. 

Col·legiat als col·legis d'advocats, d'enginyers, de politòlegs i de periodistes.