ASSESSORAMENT LEGAL I TÈCNIC EN DRET AGRARI I AMBIENTAL

Servei integral per a l'agricultura, ramaderia i medi ambient.

Servei jurídic i servei tècnic d'enginyeria.

Treballem a tot l'estat.


Inici

Despatx especialitzat en dret agrari i ambiental.

-

Prestem tot el servei necessari per al món rural.

Contractes, arrendaments, desnonaments, expropiacions, límits de finques i totes les actuacions judicials necessàries, civil, penal i contenciós-administratiu. 

Masoveries i parceries.

Permisos, llicències d'activitat, projectes i obres.